Tjenester

Analyser

Strategi

IT og utvikling

Analyser

Vi kan tilby deg kunnskapen du trenger for å ta de beste beslutningene i din situasjon.

Markedsanalyser

Mange aktører opererer i et uoversiktelig marked, med stor konkurranse og mange påvirkende faktorer. En uklar markedsoversikt kan svekke strategiske avgjørelser og forhindre optimal vekst. Vi leverer en full analyse av det aktuelle markedet, og vurderer faktorer som kan påvirke bedriftens interesser:

 • Andre aktører
 • Makro- og markedstrender
 • Leverandørkjeder
 • Målgrupper og forbrukere
 • Prising

Lønnsomhetsanalyser

En bedrift har ofte mange produkter og tjenester, og ulike kostnadsdrivere. Det kan være utfordrende å få fullstending oversikt over hva som genererer inntekter og til hvilken kostnad. Vi tar kunden gjennom en dyptgående analyse der vi vurderer hvilke deler av virksomheten som er mest lønnsomme, hvilke som bør forbedres, samt kanskje noen skjulte gevinster. Vi kan også bistå med målings- og styringssystemer som hjelper bedriften med å følge opp resultatene fra analysen.

Tekniske analyser

Ved hjelp av våre kyndige IT-ressurser kan vi analysere brukermønster på deres nettside, og rapportere disse automatisk ukentlig til din e-post. Dette kan sees i sammenheng mot markedsføringstiltak som utføres.

 • Hvilke deler av nettsider er populære?
 • Hvor stor er tilstrømmingen av nye brukere?
 • Hvor kommer dine brukere fra?
 • Hvilken demografi har dine besøkende?
 • Hvilke elementer og sider finner brukerne interessante?

Strategi

Et blikk utenfra på din bedrift vil ofte avdekke flere muligheter for å øke marginene, kundemassen og mulige veier å utvikle bedriften på fremover.

Strategi- og forretningsutvikling

Junior Consulting samarbeider tett med bedriften for å utvikle en strategi som passer inn i selskapets og markedets forutsetninger. Vårt arbeid legger grunnlaget for videre strategiske beslutninger og økonomisk vekst for kunden. Vi knytter vår kompetanse direkte til bedriftens målsettinger og sørger for å finne en bærekraftig løsning for kunden.

Innovasjonsledelse

Vi bistår ved behov for kompetanse innenfor innovasjon, oppfølging i gjennomførelsen av en innovasjonsprosess, samt kompetanse om verktøy og metoder. Vi tilbyr teoretisk og praktisk kompetansetilførsel for planlegging, gjennomføring og evaluering av innovasjonsprosesser i bedrifter.

Typiske prosjekter

Ved å støtte oss på solid teoretisk kunnskap og gode rammeverk kan vi blant annet hjelpe dere med å:

 • Kartlegge bransjen
 • Finne profitable fokusområder
 • Avdekke mulige besparelser
 • Foreslå proaktive tiltak

IT og utvikling

Gjennom solid teoretisk forståelse kan vi tilby presise IT-løsninger der det gir deg best uttelling.

Rimelig og god profilering

Nettsidene er din bedrifts ansikt, og det første potensielle kunder vil møte. Ønsker man økt etterspørsel er ofte nettsiden det letteste og rimeligste grepet man kan ta for å oppnå dette. Vi kan tilby både rene og enkle Wordpress-nettsider som man selv kan endre uten egen IT-kompetanse, samt heltilpassede løsninger hvor interaksjonsdesign og bruksflyt står i fokus. Alle nettsider vi produserer er tilpasset mobile flater.

Dette får du

Vi er overbevist om at vi kan øke din etterspørsel og kundeforståelse gjennom blant annet å bli enklere å finne frem til, gi et klart og godt førstegangsinntrykk ovenfor potensielle kunder, og tilgjengeliggjøre kundedata.
 • Design tilpasset din bedrift
 • Tydeliggjøring av dine tjenester
 • Optimalisert mot søkemontorer
 • Endre innhold via enkelt adminpanel
 • Automatiserte rapporter om dine besøkende

Spesialtilpassede verktøy

Erfaringsmessig har vi sett mange arbeidsoppgaver som kan automatiseres, eller betydelig forenkles gjennom bruk av tilpassede IT-verktøy. Våre IT-konsulenter har øye for områder hvor slike verktøy kan føre til stor tidsbesparelse. Vis oss din arbeidshverdag, og vi kan vise deg hvordan du kan få mer ut av tiden din.

Referanser

Factoring Finans

Høst 2017

Kundens utfordring

Factoring Finans ville ha en ny, oppdatert nettside med bedre funksjonelt design. Det var viktig for kunden at siden skal kunne driftes og endres i etterkant av leveransen, samt at den inkluderte et spørreskjema for å filtrere ut søknader om finansiering basert på ulike kriterier. I tillegg ønsket kunden å bli synlige på sosiale medier og få en bevist markedsføringsstrategi.

Junior Consultings leveranse

JrC leverte en nettside implementert med Wordpress slik at kunden enkelt kan endre siden i ettertid. Spørreskjemaet filtrerer søknadene basert på omsetning og antall fakturaer og sender mail ved godkjente kriterier. Nettsiden er optimalisert for søkemotorer med Yoast SEO og har et nytt, brukervennlig design. Videre leverte JrC en markedsføringsstrategi med en anbefalte tiltak. Denne strategien vil være et godt verktøy for at Factoring skal sikre synlighet, kontakt og gjenkjennelse hos potensielle kunder. JrC la også ved enkle tiltak for synlighet på sosiale medier.

Resultat

Nettsiden er i bruk i dag og er ute på factoringfinans.no og har allerede generert søknader. Factoring ble storfornøyd med strategien og vil benytte denne når de er klare for å møte sine første kunder i løpet av 2018.

Nettsiden kan du se her
Vi har bevisst valgt JRC fordi dette er et studentselskap som samlet sett har fersk og god kompetanse. Fleksibilitet/kundevennlighet og interesse for å levere et bra produkt har vi fått fra JRC. Vi er meget fornøyd med samarbeidet og prosessen. Anbefales!
Rune Hellandsjø CEO, Factoring Finans

Sit

Vår 2017

Kundens utfordring

Sit ønsker å utnytte og effektivisere interne ressurser for en bedre organisering av førstelinjetjenesten i Sit og dermed forbedre kundetilfredsheten. Med førstelinjetjenesten menes de kanalene og kontaktpunktene studentene bruker i møte med Sit, både fysisk og digitalt. I denne sammenheng ble Junior Consulting engasjert for å gjennomføre en kartlegging/ analyse av dagens situasjon med anbefalinger for hvordan Sit kan reorganisere eller bedre utnytte interne ressurser i førstelinjen.

Junior Consultings leveranse

For å gjennomføre en helhetlig vurdering, ble prosjektet delt i to faser: Fase 1: Nåsituasjonsanalyse En nåsituasjonsanalyse ble gjennomført for å få forståelse for hvordan Sits førstelinje opererer, hvilket behov studentene har og til hvilken grad dette blir møtt. I tillegg til studenttilfredshet er disse resultatene blitt målt opp mot ressursforbruk på de ulike kontaktpunktene. Ressursanalysen ble forenklet til å kartlegge antall årsverk/ansatte ved hvert enkelt kontaktpunkt. Datakilder var oversendt bakgrunnsdokumentasjon og supplerende intervjuer. Det ble ikke laget en separat rapport for fase 1, men funnene ble presentert for kunden og la grunnlaget for workshopene i fase 2. Fase 2: Implementeringsplan Basert på resultatene fra nåsituasjonsanalysen, og de to avholdte workshopene

Resultat

Innsikt fra intervjuer og workshops, med tilhørende analyser, ble samlet i en rapport og overlevert til kunde. Denne vil bli brukt internt i selskapet. Sit var meget fornøyde med arbeidet Junior Consulting hadde gjennomført, og vil vurdere Junior Consulting til å gjennomføre flere analyser fremover.

Visjonen til Sit er «Henrykte studenter — felles engasjement», og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov for. Studentene er Sits viktigste målgruppe, derfor har det vært viktig for oss å involvere studenter i utviklingsarbeidet vårt. Junior Consulting har gjennomført en kartlegging og analyse av førstelinjen i Sit med en anbefaling for en mer effektiv organisering av førstelinjen og en bedre studentopplevelse. Sit er godt fornøyd med leveransen til Junior Consulting — de har jobbet hardt og vært lett tilgjengelig gjennom hele prosjektperioden. Vil gi mine varmeste anbefalinger til Junior Consulting.
Sinem Gunes, Prosjekteier, Sit

TrondheimTech.no

2015

Kundens utfordring

TrondheimTech kontaktet Junior Consulting for å implementere en informasjonsnettside for Trondheim sitt startup-miljø. TrondheimTech Guide hadde en klar og konkret visjon og et ferdigstilt design som måtte implementers kun på et par ukers varsel.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting valgte teknologier og driftstjenester for løsningen. Gjennom konsultering med kunden og designere, implementerte Junior Consulting et selvoppdaterende nettsted med bakenforliggende system som kunden selv kan administrere.

Resultat

Leveransen kom i tide til konferansen og kunden høstet svært gode tilbakemeldinger fra startup-miljøet i Trondheim. Nettsiden henter i dag automatisk ut og presenterer nyheter relevant for Trondheimsområdet.

Nettsiden kan du se her
Som prosjektleder for TrondheimTechGuide opplevde at Junior Consulting leverte tjenester langt over prisklassen de opererer i. Prosjektet ble levert på tid, på budsjett og etter spesifikasjon. Det er verdt å nevne at jeg ble imponert over evnen deres til å være fleksibel og tilgjengelig til tross for at studentene var i semester. De har også vært veldig behjelpelige i etterkant av leveransen med mindre endringer og bistand ved behov.
Thor Richard Isaksen - Topdog, TrondheimTech.no

ORIS Dental

Vår 2017

Kundens utfordring

ORIS Dental er en tannlegekjede i vekst og en rekke tannklinikker i Norge har forespurt om å få bli en del av deres brand. I forbindelse med dette hadde ORIS Dental behov for å gjennomføre finansielle og markedsrettede analyser for å lettere kunne avgjøre hvilke kandidater de burde gå inn i forhandlinger med.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gjennomførte en grunnleggende screening og økonomisk analyse av alle ORIS Dental sine oppkjøpskandidater, samt en grundigere analyse av økonomi og marked for en utvalgt klinikk. Leveransen besto av en rapport samt rådata fra datainnsamlingen.

Resultat

Leveransen ble lagt frem på ORIS Dental sitt styremøte, som grunnlag for å kunne avgjøre videre oppkjøpsstrategi. ORIS Dental var meget fornøyde med arbeidet Junior Consulting hadde gjennomført, og har valgt Junior Consulting til å gjennomføre flere analyser.

Junior Consulting (JrC) har bistått ORIS Dental med kartlegging og beskrivelse av bransjen innenfor ulike regioner i Norge. JrC har levert på oppdragsbeskrivelsen på en meget profesjonell måte og i tillegg bidrat til å forbedre både beskrivelsen og leveransen underveis. Det mest positive med JrC er deres interesse for og evne til å forstå kundens underliggende behov for så å bryte dette ned i konkrete leveranser. Vi er meget fornøyd med JrC og vil absolutt bruke dem igjen. Kan derfor sterkt anbefale de også til andre som en meget kostnadseffektiv og profesjonell tjenesteyter innen konsulentmarkedet.
Anders Straume, Chief Operating Officer & Partner, ORIS Dental Holding AS

SINTEF TTO

Vår 2017

Kundens utfordring

SINTEF TTO driver flere venturefond og inviterer utvalgte investorer til å investere i fondene. SINTEF ønsket en benchmark av venturebransjen slik at de kunne vise potensielle investorer hvordan de presterer i forhold til sammenlignbare fond.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting leverte en benchmark av venturebransjen med hovedvekt på fond med lik vintage som fondene til SINTEF TTO. Over 1300 fond ble analysert basert på IRR og multippel. Grunnlaget i rapporten ble hentet inn ved datainnsamling fra nett og intervjuer med sentrale aktører innen venture i Norge.

Resultat

SINTEF TTO sine fond har prestert godt over gjennomsnittet i bransjen, og de har brukt rapporten i forbindelse med markedsføring opp mot potensielle investorer.

For oss er det viktig å kunne bruke studenter ved NTNU i arbeidet vårt både for kapasitets og kompetansehensyn, men også for å kunne bidra med praktisk kunnskap fra en bransje inn mot studentene. Jrc stilte godt forberedt, tok oppgaveforståelsen rask og leveransen likeså med meget god kvalitet i tillegg!
Anders Lian, Administrerende direktør SINTEF TTO

Pensjon Pluss

Høst 2015

Kundens utfordring

Pensjon Pluss hadde 100% av sine salg gjennom fysiske kanaler, og ønsket en strategi for hvordan de kunne begynne å selge gjennom deres digitale kanaler.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting leverte en digital strategi med fokusområder og en konkret handlingsplan med prioriterte oppgaver. Grunnlaget i strategien ble hentet inn ved datainnsamling, alumninettverk og to workshops Junior Consulting planla og gjennomførte i samarbeid med ansatte fra Pensjon Pluss.

Resultat

Pensjon Pluss har gjennomført flere av tiltakene som ble anbefalt av Junior Consulting og har i ettertid fått skryt for sin digitale profil.

Vi er godt fornøyd med den jobben dere har gjort hittil og ser frem til å fortsette dialogen
Asbjørn Erdal, CEO Pensjon Pluss

Næringsforeningen i Trondheim

Høst 2013 - Høst 2014

Kundens utfordring

NiT ønsket å publisere en omfattende rapport som tok for seg næringsutviklingen i regionen, og analyserte industritrendene for Sør-Trøndelag. De hadde behov for innsamlig av data og metodeverk for analyse.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gjennomførte en grundig datainnsamling av hele næringsbildet i Sør-Trøndelag basert på regnskap og makrotrender. Deretter ble det utviklet et strategisk rammeverk for analysene, før det ble formulert en overordnet utvikling av industrien i regionen basert på analysene.

Resultat

Junior Consulting leverte full rapport til Nit, med alle analyser og grafiske fremstillinger basert på det innsamlede datagrunnlaget. Rapporten ble gjort offentlig og delt videre til alle medlemmer av Næringsforeningen i Trondheim.

Trondheimsregionen har brukt Junior Consulting til å gjøre en bransjekartlegging av de største næringene i Trondheimsregionen. Formålet med kartleggingen var å få et bilde av utvikling over tid i de ulike bransjer, spesielt knyttet til utvikling i omsetning og antall ansatte, som kunne brekkes ytterligere ned på geografi eller mer spesifikke bransjekoder. I dialog med JrC kom vi frem til en inndeling av bransjene som var hensiktsmessig for vårt formål. JrC har hentet inn og bearbeidet data fra flere kilder og satt sammen dette på en svært oversiktig måte. Alt i alt er oppdraget meget godt uført.
Børge Beisvåg, Trondheimsregionen

Benteler

Vinter 2015

Kundens utfordring

Benteler ønsket forbedrede kostnadskalkyler for flere av sine produkter.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hadde to ansatte utplasert hos Benteler som observerte produksjonsprosessen, intervjuet ansatte og gjennomgikk tidligere estimater. Gjennom datainnsamling og estimater ble det dannet et grunnlag for kostnadsanalyser for flere av avdelingens produkter samt avdekket hvilken informasjon som var nødvendig for å analysere de resterende produktene.

Resultat

Innsamlet data og estimater ble strukturert og overlevert til kunde, samt at mulige forbedringsområder ble kartlagt.

Junior Consulting har hatt et oppdrag i vår avdeling Al.details & Spareparts/ Benteler Aluminium Systems Norway. De har kartlagt ny masterdata og verifisert eksisterende masterdata i database (SAP) for koststruktur og planlegging. De har samle data gjennom dialog med våre operatører og lokal ledelse, og måling på noen produkter. Data har videre blitt systematisert og underlag er gitt videre til oss for sluttføring. De har håndtert oppdraget på en meget god og profesjonell måte. De har levert i henhold til avtale både i forhold til tidslinje og kvalitet. Vi vil gjerne bruke Junior Consulting igjen, og anbefaler andre om å gjøre det samme.
Trude Helen Øvstetun, Benteler Aluminium Systems Norway

Arkwright X

Vår 2017

Kundens utfordring

Arkwright har startet en inkubator for oppstartsbedrifter inne på sine egne kontorer. Arkwright ønsket seg en ny nettportal for å promotere de sittende startupene og tiltrekke seg nye.

Junior Consultings leveranse

JrC har i tett samarbeid med Arkwright utviklet designet og nettsiden. Nettsiden ble utviklet i Squarespace. Hele leveransen ble gjort på under en måned og kunden hadde ekstern launch kort tid etter.

Resultat

Arkwright har fått mange gode tilbakemeldinger på nettsiden fra både oppstartsbedrifter og lignende selskaper. Leveransen gjorde at Junior Consulting ble anbefalt videre til et nytt selskap hvor et lignende oppdrag ble gjennomført.

Nettsiden kan du se her
Å jobbe med Junior Consulting var en veldig god opplevelse. Kommunikasjonen var rask og profesjonell og leveransen utmerket.
Esben Poulsen, Chief X-ecutor i Arkwright X

MOT

Vår 2015

Kundens utfordring

MOT driver et inspirasjonssenter for ungdom, MOT-Camp, på Lille Gråkallen i Trondheim. På grunn av alderen på anleggets bygningsmasse oppsto det behov for å bygge ny nettilkobling. MOT ønsket veiledning og prosjektering i forbindelse med dette.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hentet inn nødvendig informasjon for å prosjektere MOTs nettilknytning, og leveransen innebar beregninger av energi og effektbehov, planlegging av kabeltraseer og beregning av dimensjoner på det elektriske utstyret som kreves for installasjon. Videre veiledet JrC kunden i møter med nettansvarlig og entreprenører

Resultat

Innsamlet data og beregninger ble strukturert og overlevert til kunde i form av et anbudsdokument til bruk i dialog med entreprenører. Dette lot MOT vurdere ulike alternative løsninger opp mot hverandre for å kunne ta en endelig beslutning om hvordan situasjonen best kunne løses

Junior Consulting har gjort en formidabel jobb med å hente inn gammel dokumentasjon, skaffe oversikt over dagens nettilkobling, samt prosjektere to muligheter for ny tilkobling som gir grunnlag for bestilling fra entreprenører. De har vist stort engasjement rundt oppdraget og overholdt alle frister og avtaler. Alt arbeid som er levert er meget tilfredsstillende, og jeg kan absolutt anbefale deres tjenester
Magnus Bjørgan, MOT

Iraki Nutrition

Vinter 2015

Kundens utfordring

Iraki Nutrition ønsket økt synlighet gjennom tilstedeværelse på nett.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting designet og satt opp nettside som presenterer bedriften. Google Analytics benyttes for å gi bedriften rapporter om de besøkende. Et adminpanel tillater Iraki Nutrition å endre på nettsiden slik de selv ønsker.

Resultat

Iraki Nutrition får økt anerkjennelse og fler oppdrag. Hjemmesiden kan sees på irakinutrition.com.

Det jeg likte spesielt godt med Junior Consulting var at de tidlig forstod hvilket behov og ønsker jeg hadde for min nye nettside. De var svært enkle å forholde seg til og leverte det som var avtalt i innenfor de tidsrammene vi hadde satt. I tillegg til det leverte de langt over forventning og jeg var svært fornøyd med sluttresultatet. De hadde til og med lagt til noen små detaljer som ikke var en del av avtalen, men som ga nettsiden min det lille ekstra. Jeg kan anbefale Junior Consulting på det varmeste og kommer til å benytte meg av deres tjenester i lang tid fremover.
Juma Iraki, Daglig leder

NTNU

Vår 2014

Kundens utfordring

Forskningsgruppe ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse hadde behov for innsamling og behandling av store datamengder knyttet til regnskap og nøkkeltall for norske industribedrifter.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting programmerte en algoritme som hentet ut all publisert informasjon på de aktuelle bedriftene og deres sektorer, og sorterte de automatisk på ulike emner.

Resultat

Dataene ble levert som avtalt, og på langt under estimert arbeidstid. Materialet har blitt brukt som datagrunnlag i tidsskriftpublikasjoner for forskningsgruppen.

Junior Consulting har hatt et oppdrag fra oss på NTNU, faggruppen Strategi og Ledelse ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), der de har hjulpet til med dataforberedelser og håndtering av databaser. De har håndtert oppdraget på en meget profesjonell og fleksibel måte. De har vært gode på pris, nyskapende, rask i levering og meget trivelige å omgås med. Vi vil gjerne bruke dem igjen og anbefaler dette også til andre.
Ekaterina Bjørnåli, IØT NTNU

Studentsamskipnaden i Trondheim

Høst 2012 - Vår 2013

Kundens utfordring

Studentskipnaden i Trondheim slet med lav lønnsomhet og dårlige tilbakemeldinger ved kafè- og kantinedriften på campus.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gav bistand til omstruktureringen av kafè- og kantinedriften, og satte opp workshops med teoretisk og praktisk opplæring til de ansatte. De innførte et metodeverk for innovasjonsprosessen, og sørget for å involvere hele organisasjonen i kompetansebyggingen.

Resultat

SiT mottok veiledning gjennom alle stegene i innovasjonsprosessen, inkludert opplæringen, og fikk tilført verdifull kompetanse og frigitt ressurser under omstruktureringsprosessen i organisasjonen.

Junior Consulting har på oppdrag fra SiT Kafe, tilført oss teoretisk og praktisk kompetanse når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av innovasjonsprosesser. De har også gitt SiT Kafe opplæring og tilgang til verktøy og metoder til senere bruk i innovasjonsarbeid. Konsulentene fra Junior Consulting organiserte arbeidet og ledet SiT Kafe gjennom flere innovasjonsworkshops på en engasjert og god måte.
Kjell Erik Ronæss, SiT Kafeadministrasjon

Regnskapsfokus

Vår 2017

Kundens utfordring

Regnskapsfokus er et regnskapsbyrå med tilstedeværelse over hele landet. I forbindelse med selskapets femårsstrategi ønsket ledelsen å modernisere sin dashbordløsning, som manglet både et oppdatert grafisk grensesnitt og moderne funksjonalitet. Regnskapsfokus hadde behov for beslutningsstøtte i forbindelse med en fremtidig utviklingsprosess og hyret derfor inn Junior Consulting for å gjennomføre et forstudium.

Junior Consultings leveranse

Ved å analysere konkurrerende løsninger, gjøre tekniske analyser, og gjennomføre kundeundersøkelser fikk vi kartlagt styrker og svakheter ved det eksisterende regnskapssystemet. Vi utviklet et sammenliknende rammeverk som la vekt på funksjonalitet og design og benyttet dette til å komme med råd i videreutviklingsprosessen.

Resultat

Forstudiet avdekket elementer ved dagens løsning som kan forbedres. Leveransen tok form som en rapport og ble tilsendt Regnskapsfokus i april 2017. Videre samarbeid med Regnskapsfokus er antatt å fortsette etter sommeren 2017.

Junior Cosulting har bidratt til å videreutvikle vår digitale tjeneste Regnskapsinfo til et bedre produkt for våre kunder. De gjorde en utmerket jobb i å kartlegge kunders behov og så mulighetene i den eksisterende digitale plattformen.
Kristin Kvernberg, Daglig leder, Regnskapsfokus AS

StudyTrondheim

Vår 2017

Kundens utfordring

StudyTrondheim skal utvikle en nettside for studenter i Trondheim om studiebyen. I den forbindelse hadde de behov for å finne ut hvilke studentgrupper som har mest behov for en slik nettside og hvilken informasjon disse studentene har behov for.

Junior Consultings leveranse

Gjennom nært samarbeid med kunden ble litteraturanalyse, fokusgruppe intervju, intervju av “nøkkelpersoner” og en spørreundersøkelse gjennomført. Innsamlet data førte til identifiseringen av 22 informasjonsbehovsområder som ble organisert innunder fire hovedkategorier: fritidsaktiviteter, helse- og velferdstilbud, bykarakteristika og informasjonsbehov spesielt for internasjonale studenter. Det ble også avdekket som optimalt å fokusere på potensielle og nye studenter, inkludert internasjonale studenter, for å kostnadseffektivt nå så store studentgrupper som mulig. JrC valgte også å prioritere disse behovene, og kom med anbefalinger for veien videre og utviklingen av nettsiden.

Resultat

Resultatet fra analysene ble sammenstilt i en rapport og presentert under et styremøte mellom samarbeidspartnerne i StudyTrondheim. Rapporten skal danne grunnlag for utviklingen av selve nettsiden og anbudsrunde.

“God oppfølging og kontakt underveis, presis levering under hele prosessen. Lydhør i forhold til våre ønsker.”
Ann Marit Longva, StudyTrondheim

A.T. Kearney

Vår 2014

Kundens utfordring

A.T Kearney hadde behov for innsamling og rapportering av data knyttet til consumer/retail.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hentet inn datamengder igjennom intervjuer og undersøkelser, og kategoriserte de på grunnlag av resultatene.

Resultat

Dataene ble levert og ble brukt som datagrunnlag for et Due-dilligence-prosjekt hos kunde.

Vi er veldig fornøyd med jobben Junior Consulting gjennomførte for oss. Innen en kort tidsramme leverte de et bra produkt, som var viktig for oss.
John Tore Aas, A.T. Kearney

Om oss

Ant. ansatte

Studium

Klassetrinn

Prosjekter siste år

Junior Consulting

JrC er et rådgivningsselskap eid og drevet av studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. Vi tilbyr tjenester innen IT, strategi og analyse til konkurransedyktige priser.

Kompetansen vi tilbyr speiler den faglige bredden ved universitetet. Våre konsulenter er blant de dyktigste og mest engasjerte fra sine respektive studielinjer og har arbeidserfaring fra ledende industri- og rådgivningsselskaper gjennom internships.

Våre medarbeidere havner i et variert utvalg av veletablerte konsulenthus etter endt studie. Å la oss gjennomføre prosjekter før den tid kommer, vil kunne gi deg mer verdi pr. krone, og oss mer erfaring pr. semester.

Ta kontakt og la oss hjelpe deg

Jobbe hos oss?

Vi ser stadig etter flinke studenter som går i 2. til 4. klasse, med en interesse for karriere innen consulting. Du bør:

 • ha sterke faglige resultater
 • ha gode analytiske evner og være løsningsorientert
 • være komfortabel med omfattende kundekontakt
 • kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig
 • være initiativrik og ha pågangsmot
 • ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø hvor din individuelle påvirkningskraft er stor

Flinke folk fra alle studieretninger er ønsket.

Ta kontakt for å høre mer

Ansatte

Astrid Irene Brænden
Partner


Astrid går i femte klasse ved profesjonsstudiet i psykologi. Hun er spesielt interessert i hvordan hennes fagfelt er en viktig del av, og bør bidra til å legge føringer for, samfunnsutviklingen. Astrid har vært summer og winter intern hos BearingPoint i 2017/2018. I tillegg har hun flere års arbeidserfaring både med salg og fra psykiatrien. Ved siden av studiene har hun vært engasjert i innovasjon og nyskaping, og hatt frivillig verv i Start NTNU.

Astrid har vært skuespiller og tekstforfatter ved to skolerevyer.
Astrid Irene Brænden
Partner


Det er gøy å jobbe med dyktige og engasjerte studenter fra ulike studieretninger. Det gjør meg optimistisk for fremtiden!
Håkon Dahle
Partner


Håkon går i fjerdeklasse på Bygg- og miljøteknikk, med spesialisering i konstruksjonsteknikk. Skoleåret 2016/2017 var han på utveksling ved UC Berkeley. Han holder og en bachelor i Matematiske fag, med spesialisering i statistikk. Utenom studiene har han vært med i UKA som bedriftskontakt, hatt sommerjobb ved det nye nasjonalmuseet i Oslo og hos Aas-Jakobsen.

Håkon var med på stykket "Den fjerde nattevakt" som ble satt opp på Den Norske Opera & Ballett.
Håkon Dahle
Partner


Ved å arbeide med prosjekter innen mange forskjellige sektorer lærer man mye som ikke læres på skolen. Å se denne kunnskapen gi resulterer for næringslivet er inspirerende.
Eivind Kristiansen
Partner


Eivind studerer Kommunikasjonsteknologi ved NTNU på femte året, og har valgt spesialiseringen informasjonssikkerhet. Han er engasjert i Abakus linjeforening og har sittet et år i Hovedstyret og som leder av Bedriftskomiteen. Sommeren 2016 og 2017 jobbet han for BEKK Consulting, hvor han også starter høsten 2018. Eivind har erfaring som utvikler og prosjektleder.

Eivind har studert Utøvende klassisk fiolin på Musikkonservatoriet ved NTNU.
Eivind Kristiansen
Partner


Det er givende å se at man kan bruke erfaring fra studiene og internships til å skape verdi for næringslivet.
Markus Rauhut
Partner


Markus studerer Kommunikasjonsteknologi på NTNU, og fullfører nå sitt siste semester. De to første årene studerte han Datateknologi. Han har valgt studieretningen Nett og Tjenester og Informasjonssikkerhet som hovedprofil. Markus har vært aktiv i linjeforeningen Abakus, som leder av PR-komiteen og medlem av Hovedstyret. I tillegg til programmering, har han erfaring med design og layout. Sommeren 2016 og 2017 har Markus hat summerinternships i BEKK Consulting.

Markus har spilt tre ulike strengeinstrumenter i til sammen 12 år.
Markus Rauhut
Partner


Å være med på reelle prosjekter i tverrfaglige team, der en både lærer og produserer, er svært motiverende og bidrar til å utvide ens egen horisont.
Ole Andreas Hansen
Partner


Ole Andreas går i femte klasse på sivilingeniørstudiet Kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Han har tidligere jobbet for Komplett Group samt gründererfaring fra nettbutikken INDIVIDU.NO og summer internships i Itera Technology. Ole Andreas har god erfaring med å jobbe i utviklingsteam og testing.

Ole Andreas har et NM gull i Badminton for lag.
Ole Andreas Hansen
Partner


Det er inspirerende å se resultatet av hva som skjer når motiverte studenter møtes og anvender utdannelsen på reelle problemstillinger fra kunder.
Eirik Auråen
Daglig Leder


Eirik går i fjerde klasse på Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Han har spesialisert seg innenfor Produkutvikling og Produksjon og tar mastergrad innenfor finans. Eirik innehar en stor arbeidskapasitet, og har en målrettet og strukturert arbeidsfilosofi. Ved siden av studiene har Eirik jobbet som Mentor i fagene matematikk og fysikk for ENT3R Trondheim. Han har også erfaring med teamarbeid og ledelse fra befalsskolen.

Eirik har tidligere vært aktiv langrennsløper, og har blant annet drevet sin egen skiskole både for voksne og barn i 4 år.
Eirik Auråen
Daglig Leder


Våre konsulenter er blant de dyktigste og mest engasjerte fra sine respektive studielinjer og mange har erfaring fra ledende konsulentselskaper, noe som gjør Junior Consulting unikt posisjonert for å skape merverdi for våre kunder.
Anders Rønold
Prosjektleder


Anders har fullført fire år på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. Han har også vært på utveksling ved UCSD og Harvard University. Tidligere arbeidserfaring inkluderer analyseavdelingen i SEB og konsulent i Boston Consulting Group (BCG). Ved siden av studiene er han også studentassistent i matematikk ved NTNU.

Anders har vunnet NM-medalje som hockeykeeper i Vålerenga.
Anders Rønold
Prosjektleder
Caspar Kerr
Konsulent


Caspar går tredje året på industriell design, med spesialisering i interaksjonsdesign. Han har erfaring blant annet innen markedsføring, ledelse og politikk fra studentorganisasjoner, og er for øyeblikket politisk nestleder i Høyres Studenter Trondheim og film- og profileringsansvarlig i Teknologiporten NTNU. Han interesserer seg også for UX, teknologi og design thinking.

I 2015 og 2016 arrangerte Caspar en indiefilmfestival i samarbeid med Sandvika Kino, hvor majoriteten av publikum faktisk hverken var venner eller familie.
Caspar Kerr
Konsulent
Celine Mysen
Konsulent


Til høsten begynner Celine sitt femte år på Marin Teknikk ved NTNU. Det fjerde året skal hun tilbringe i Nantes i Frankrike før hun kommer tilbake til Trondheim og avslutter sin master. I løpet av studietiden har Celine hatt flere verv, både i linjeforeningen og for IAESTE og UKA-15. Hun har også vært studentassistent i flere emner. Celine trives med å jobbe i team og liker utfordringer.

Celine har tidligere vært utøver på det norske landslaget i Kunstløp.
Celine Mysen
Konsulent
Hallvard Kleven Godø
Konsulent


Hallvard går fjerde året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen produksjon og kvalitetsteknikk. Han har fagbrev som industrimekaniker og flere års arbeidserfaring fra blant annet Rolls-Royce. Ved siden av studiet har Hallvard vært engasjert i Indøkrevyen, ph.d-rekruttering og diverse casekonkurranser.

Hallvard har tre års erfaring som gitarist og låtskriver i rockeband.
Hallvard Kleven Godø
Konsulent
Halvor Mundal
Konsulent


Halvor går tredje året på Datateknologi ved NTNU. Han er engasjert i frivillige verv og har blant annet sittet i hovedstyret i Abakus og som leder for itDAGENE. Halvor liker å programmere og å ta på seg utfordringer.

Halvor har franske gener som dessverre aldri fikk gjennomslag. Om sommeren kan du se en blendahvit Halvor eller en Halvor i forskjellige nyanser av rosa.
Halvor Mundal
Konsulent
Hege Haavaldsen
Konsulent


Hege går fjerde året på datateknologi ved NTNU, med spesialisering innen kunstig intelligens. Hun har vært svært aktiv i linjeforeningen sin og har blant annet vært økonomiansvarlig for Abakus. Hege er utadvendt, engasjert og glad i utfordringer. Til sommeren skal hun jobbe for BEKK Consulting.

Med en sølvmedalje var Hege den første i Norge til å ta medalje i Jr. VM i karate.
Hege Haavaldsen
Konsulent
Jakob Erikstad
Konsulent


Jakob går tredje året på Industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innen datateknologi. Han er for tiden på utveksling ved UCT, Cape Town. Han har jobbet med produktutvikling i If skadeforsikring, og har også erfaring innen grundervirksomhet som grunnlegger av privatundervisningsbedriften Realfagshjelpen. Han har tidligere vært leder for det amerikanske fotballaget Janus Pandemics.

Jakob har opprettet et enkeltpersonsforetak for å kunne drive med undervisning, men dette ble aldri brukt da Realfagshjelpen ble opprettet kort tid etter.
Jakob Erikstad
Konsulent
Jakob Graabak
Prosjektleder


Jakob går i femte klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han har jobbet med retail og marketing i McKinsey og utviklet digitale ekspertsystemer for Powel. Han har hatt verv i en rekke organisasjoner og har erfaringer fra politikken. Jakob har også startet egen bedrift som hjelpelærer i realfag. Han skal jobbe fast i McKinsey fra høsten 2018.

Jakob har sporadisk fotografisk hukommelse og kan blant annet den muslimske trosbekjennelsen på arabisk. Den leste han i i religionstimen i 2003. Han kan ikke arabisk for øvrig.
Jakob Graabak
Prosjektleder
Jens-Andreas Rensaa
Konsulent


Jens-Andreas går i tredje klasse på kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Han brenner for programmering og bruker gjerne tiden sin på å utfordre seg selv med å lære nye teknologier. Ved siden av studiene er Jens-Andreas engasjert i linjeforeningen Abakus, hvor han jobber med business intelligence i bedriftskomitéen.

Jens-Andreas overvant sin flyskrekk i et kenyansk småfly.
Jens-Andreas Rensaa
Konsulent
Jonas Krokan
Konsulent


Jonas studerer 3. år på Industriell Design NTNU, og har fra første uke på NTNU vært veldig aktiv i StartNTNU, som jobber for å spre innovasjon og entreprenørskap. Han har erfaring med prosjektledelse både fra Start, der han startet en ny prosjektgruppe og ledet denne til tre splitter nye arrangementer, og da han jobbet med salg i DRS, som er kåret til Norges beste salgsfirma for fjerde år på rad. Sommeren 2017 skal han ha internship i Storebrand.

I 2016 reiste Jonas fra Skottland til Paris på en uke, gjennom 5 land, uten å bruke en eneste krone.
Jonas Krokan
Konsulent
Jørgen Gustavsen
Konsulent


Jørgen går fjerde året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen elkraft, men er for tiden på utveksling på UC Berkeley. Han har tidligere engasjert seg i UKA-15 som seniorkasserer og har vært studentassistent for flere fag. Til sommeren skal han jobbe som intern i The Boston Consulting Group.

Jørgen er i familie med Arthur Andersen, stifteren av Arthur Andersen LLP, som før Enron-skandalen var en av de fem store og fra hvor consulent-delen senere har blitt Accenture.
Jørgen Gustavsen
Konsulent
Lasse Drevland
Konsulent


Lasse går femte året på Informatikk ved NTNU og spesialiserer seg innen kunstig intelligens. Tidligere har han engasjert seg i linjeforeningen Online og har sittet tre år i bedriftskomiteen, hvorav ett som nestleder. Sommeren 2016 tilbrakte han som konsulent hos Netlight consulting.

Lasse har flydd et passasjerfly med munnen.
Lasse Drevland
Konsulent
Lina Lynås
Konsulent


Lina går tredje året på industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innen produksjons- og kvalitetsteknikk. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole og har tilbragt de tre siste somrene på regnskapsavdelingen til Kongsberggruppen. Tidligere har Lina vært engasjert i Bindeleddet som både HR-ansvarlig og leder for analysegruppen, samt sittet i styret til KarriereDagene 2016.

Linas største ønske er å bli astronaut, men hun oppfyller ikke NASAs høydekrav på 159 cm.
Lina Lynås
Konsulent
Magnus Myrmo Osberg
Konsulent


Magnus studerer datateknologi ved NTNU på tredje året. Han er engasjert i bedriftskommitéen i Abakus linjeforening, hvor han har ansvaret for den store bedriftseksursjonen BedEx. Gjennom erfaring som BedExansvarlig, ITV, valgkommitéleder i HU og fasilitator I EiT har han mye erfaring innen teamarbeid, ledelse og gruppedynamikk i tillegg til programmering.

Magnus konkurrerte i Norgescup innen landeveissykling som junior og har også en 2. plass i maraton for M20-22
Magnus Myrmo Osberg
Konsulent
Marius Hornslien
Konsulent


Marius går tredje året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. Han har erfaring innen teamarbeid og ledelse fra befalsskolen og jobb som undervisningsassistent i Eksperter i Team. Ved siden av studiene har han vært økonomiansvarlig i Janus Pandemics, samt jobbet på NTNU-prosjektet Carbon Track and Trace der han analyserte ulike sensorer.

Marius fikk en ekte sabel som beste befalselev og har spist kanapeer med Hans Majestet Kongen.
Marius Hornslien
Konsulent
Markus Tufte-Johnsen
Konsulent


Markus går femte året på indøk ved NTNU, hvor han har spesialisert seg innen finans. Han har spilt lacrosse hele tiden sin på NTNU, og var leder for NTNUI Lacrosse skoleåret 2014/2015. Han har også hatt andre studentverv i studietiden. I sommer jobbet Markus hos BearingPoint og bisto et ungt forsikringsselskap, Tribe, med å lage nye skadeprosesser.

Markus har en gang i ti sammenhengende dager ikke sagt ett eneste ord.
Markus Tufte-Johnsen
Konsulent
Martin Willoch Olstad
Konsulent


Martin går tredje året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. Han har bred erfaring fra politikken, og er valgt som kommunestyrerepresentant i Ullensaker. I tillegg er han for tiden studentassistant i Objektorientert Programmering og er med i bedriftsgruppen til Bindeleddet NTNU.

Martin er Ullensakers yngste kommunestyrerepresentant.
Martin Willoch Olstad
Konsulent
Mathias Iden
Konsulent


Mathias går femte året på Datateknologi ved NTNU og spesialiserer seg på programvareutvikling og maskinlærling. Han har tidligere gjennomført internships i BKK og Sportradar og Knowit Experience. Mathias bruker mye av sin fritid på å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien innenfor web, mobil og DevOps.

I tillegg til å ha håndhilst på selveste Steve Wozniak har Mathias jobbet i norges eldste Apple-butikk!
Mathias Iden
Konsulent
Morten Bujordet
Konsulent


Morten studerer datateknologi ved NTNU på tredje året. Han er engasjert i linjeforeningen Abakus, hvor han for tiden sitter som leder. Morten er glad i å programmere og hadde sommeren 2017 internship hos BEKK Consulting. Dessuten har han også et skarp øye for design.

Morten er ikke bare glad i å orientere seg i de siste trendene innen IT, men han har også orientert seg til gull i NM-juniorstafett.
Morten Bujordet
Konsulent
Morten Stulen
Konsulent


Morten går tredje året på Datateknologi ved NTNU. Han har stor interesse for apputvikling og liker å holde seg oppdatert på ny teknologi og rammeverk. Utenfor studiene engasjerer han seg i studentorganisasjonen StartNTNU der han blant annet er ansvarlig for å arrangere Midt-Norges største prisarrangement for gründere, Innovator.

Morten er Co-Founder av Gobitech AS og har vært ledende iOS utvikler for appen Gobi. Med kjente nøkkelpersoner som Petter Northug og Gustav Witzøe på laget har selskapet en verdsettelse på over 100 milioner kroner.
Morten Stulen
Konsulent
Nora Futsæter
Konsulent


Nora går fjerde året på kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Hun er svært engasjert i studentfrivilligheten og har bl.a. vært leder av bedriftskomitéen og sittet et år i Hovedstyret i Abakus, vært i styret til Næringslivsnettverket KiD og bidrar til UKA-17. Nora er strukturert, arbeidsom og liker nye utfordringer. De to siste somrene har hun jobbet med utvikling og testing i Visitech AS og skal i sommer jobbe som testleder hos Itera Technology.

Selv om hun har høydeskrekk har hun hoppet fallskjerm med 60 sekunder i fritt fall.
Nora Futsæter
Konsulent
Ørjan Sandvik Tønnessen
Konsulent


Ørjan går fjerde året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen varme og energiprosesser. Han har erfaring med teamarbeid og ledelse fra befalsskole, og har arbeidet med implementering av Lean-filosofien i Dyreparken. På fritiden er Ørjan med å arrangere en veldedighetsmiddag for trengende i Trondheimsområdet og han har tidligere engasjert seg som lærerassistent gjennom Vektor-programmet.

Ørjan har vært instruktør for amerikanske soldater med erfaring fra Afghanistan der målet var å lære dem opp i vintertjeneste.
Ørjan Sandvik Tønnessen
Konsulent
Sondre Kongsgård
Konsulent


Sondre studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU. Han liker å sette seg inn i førstegangsoppgaver, hvor løsningene ikke er åpenbare og man må være kreativ. Ved siden av studiene har han hatt flere verv i frivillige organisasjoner, og har etter hvert også opparbeidet seg erfaring gjennom internship i selskaper som Nordic Semiconductor og Powel. Sommeren 2018 jobber han hos BEKK Consulting.

Sondre representerte Norge i International Chemistry Olympiad 2012 i Washington DC.
Sondre Kongsgård
Konsulent
Stian Dysthe
Konsulent


Stian går femteåret på Informatikk ved NTNU, med spesialiseringen Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Han er interessert i front-end webutvikling og bruker gjerne fritiden sin på å sette seg inn i ny teknologi. Stian har tidligere hatt verv i linjeforeningen Online og skal etter sommeren 2018 begynne i ITverket.

Stian har fagbrev som industrimekaniker.
Stian Dysthe
Konsulent
Torjus Halden
Konsulent


Torjus går i fjerde klasse på Marin Teknologi ved NTNU. Han har erfaring innen operativ ledelse fra Hærens Befalsskole, og hadde sommeren 2016 et internship hos Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. Verv i studietiden inkluderer blant annet innovasjon og entreprenørskap i Start NTNU, samt Skipsfartskonferansen i Trondheim, som han er leder for.

Torjus er født i Riyadh i Saudi Arabia. Der ble han som liten forsøkt kjøpt for et skap med gullbarrer. Torjus er glad for at den transaksjonen aldri ble noe av.
Torjus Halden
Konsulent
Vegard Hellem
Konsulent


Vegard går 4. året på datateknologi i Trondheim. Han har vært voldsomt engasjert i studentforeninger og har hatt seks verv han sjonglerte samtidig som jobb og skole. Vegard elsker å stifte nye bekjentskap, å ta på seg en utfordring og får ting gjort.

Vegard tok brattkortet på folkehøgskole, men er egentlig livredd for alle høyder over 10 meter.
Vegard Hellem
Konsulent

Alumni

Våre ansatte har etter tiden i Junior startet i en rekke spennende selskaper. Junior Consulting drar stor nytte av alumninettverket sitt og bruker det aktivt.

Junior Consulting AS

Kyavegen 11
7045 Trondheim
Orgnr.: 998354730