Tjenester

Analyser

Strategi

IT og utvikling

Analyser

Vi kan tilby deg kunnskapen du trenger for å ta de beste beslutningene i din situasjon.

Markedsanalyser

Mange aktører opererer i et uoversiktelig marked, med stor konkurranse og mange påvirkende faktorer. En uklar markedsoversikt kan svekke strategiske avgjørelser og forhindre optimal vekst. Vi leverer en full analyse av det aktuelle markedet, og vurderer faktorer som kan påvirke bedriftens interesser:

 • Andre aktører
 • Makro- og markedstrender
 • Leverandørkjeder
 • Målgrupper og forbrukere
 • Prising

Lønnsomhetsanalyser

En bedrift har ofte mange produkter og tjenester, og ulike kostnadsdrivere. Det kan være utfordrende å få fullstending oversikt over hva som genererer inntekter og til hvilken kostnad. Vi tar kunden gjennom en dyptgående analyse der vi vurderer hvilke deler av virksomheten som er mest lønnsomme, hvilke som bør forbedres, samt kanskje noen skjulte gevinster. Vi kan også bistå med målings- og styringssystemer som hjelper bedriften med å følge opp resultatene fra analysen.

Tekniske analyser

Ved hjelp av våre kyndige IT-ressurser kan vi analysere brukermønster på deres nettside, og rapportere disse automatisk ukentlig til din e-post. Dette kan sees i sammenheng mot markedsføringstiltak som utføres.

 • Hvilke deler av nettsider er populære?
 • Hvor stor er tilstrømmingen av nye brukere?
 • Hvor kommer dine brukere fra?
 • Hvilken demografi har dine besøkende?
 • Hvilke elementer og sider finner brukerne interessante?

Strategi

Et blikk utenfra på din bedrift vil ofte avdekke flere muligheter for å øke marginene, kundemassen og mulige veier å utvikle bedriften på fremover.

Strategi- og forretningsutvikling

Junior Consulting samarbeider tett med bedriften for å utvikle en strategi som passer inn i selskapets og markedets forutsetninger. Vårt arbeid legger grunnlaget for videre strategiske beslutninger og økonomisk vekst for kunden. Vi knytter vår kompetanse direkte til bedriftens målsettinger og sørger for å finne en bærekraftig løsning for kunden.

Innovasjonsledelse

Vi bistår ved behov for kompetanse innenfor innovasjon, oppfølging i gjennomførelsen av en innovasjonsprosess, samt kompetanse om verktøy og metoder. Vi tilbyr teoretisk og praktisk kompetansetilførsel for planlegging, gjennomføring og evaluering av innovasjonsprosesser i bedrifter.

Typiske prosjekter

Ved å støtte oss på solid teoretisk kunnskap og gode rammeverk kan vi blant annet hjelpe dere med å:

 • Kartlegge bransjen
 • Finne profitable fokusområder
 • Avdekke mulige besparelser
 • Foreslå proaktive tiltak

IT og utvikling

Gjennom solid teoretisk forståelse kan vi tilby presise IT-løsninger der det gir deg best uttelling.

Rimelig og god profilering

Nettsidene er din bedrifts ansikt, og det første potensielle kunder vil møte. Ønsker man økt etterspørsel er ofte nettsiden det letteste og rimeligste grepet man kan ta for å oppnå dette. Vi kan tilby både rene og enkle Wordpress-nettsider som man selv kan endre uten egen IT-kompetanse, samt heltilpassede løsninger hvor interaksjonsdesign og bruksflyt står i fokus. Alle nettsider vi produserer er tilpasset mobile flater.

Dette får du

Vi er overbevist om at vi kan øke din etterspørsel og kundeforståelse gjennom blant annet å bli enklere å finne frem til, gi et klart og godt førstegangsinntrykk ovenfor potensielle kunder, og tilgjengeliggjøre kundedata.
 • Design tilpasset din bedrift
 • Tydeliggjøring av dine tjenester
 • Optimalisert mot søkemontorer
 • Endre innhold via enkelt adminpanel
 • Automatiserte rapporter om dine besøkende

Spesialtilpassede verktøy

Erfaringsmessig har vi sett mange arbeidsoppgaver som kan automatiseres, eller betydelig forenkles gjennom bruk av tilpassede IT-verktøy. Våre IT-konsulenter har øye for områder hvor slike verktøy kan føre til stor tidsbesparelse. Vis oss din arbeidshverdag, og vi kan vise deg hvordan du kan få mer ut av tiden din.

Referanser

Næringsforeningen i Trondheim

Høst 2013 - Høst 2014

Kundens utfordring

NiT ønsket å publisere en omfattende rapport som tok for seg næringsutviklingen i regionen, og analyserte industritrendene for Sør-Trøndelag. De hadde behov for innsamlig av data og metodeverk for analyse.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gjennomførte en grundig datainnsamling av hele næringsbildet i Sør-Trøndelag basert på regnskap og makrotrender. Deretter ble det utviklet et strategisk rammeverk for analysene, før det ble formulert en overordnet utvikling av industrien i regionen basert på analysene.

Resultat

Junior Consulting leverte full rapport til Nit, med alle analyser og grafiske fremstillinger basert på det innsamlede datagrunnlaget. Rapporten ble gjort offentlig og delt videre til alle medlemmer av Næringsforeningen i Trondheim.
Trondheimsregionen har brukt Junior Consulting til å gjøre en bransjekartlegging av de største næringene i Trondheimsregionen. Formålet med kartleggingen var å få et bilde av utvikling over tid i de ulike bransjer, spesielt knyttet til utvikling i omsetning og antall ansatte, som kunne brekkes ytterligere ned på geografi eller mer spesifikke bransjekoder. I dialog med JrC kom vi frem til en inndeling av bransjene som var hensiktsmessig for vårt formål. JrC har hentet inn og bearbeidet data fra flere kilder og satt sammen dette på en svært oversiktig måte. Alt i alt er oppdraget meget godt uført.
Børge Beisvåg, Trondheimsregionen

Benteler

Vinter 2015

Kundens utfordring

Benteler ønsket forbedrede kostnadskalkyler for flere av sine produkter.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hadde to ansatte utplasert hos Benteler som observerte produksjonsprosessen, intervjuet ansatte og gjennomgikk tidligere estimater. Gjennom datainnsamling og estimater ble det dannet et grunnlag for kostnadsanalyser for flere av avdelingens produkter samt avdekket hvilken informasjon som var nødvendig for å analysere de resterende produktene.

Resultat

Innsamlet data og estimater ble strukturert og overlevert til kunde, samt at mulige forbedringsområder ble kartlagt.
Junior Consulting har hatt et oppdrag i vår avdeling Al.details & Spareparts/ Benteler Aluminium Systems Norway. De har kartlagt ny masterdata og verifisert eksisterende masterdata i database (SAP) for koststruktur og planlegging. De har samle data gjennom dialog med våre operatører og lokal ledelse, og måling på noen produkter. Data har videre blitt systematisert og underlag er gitt videre til oss for sluttføring. De har håndtert oppdraget på en meget god og profesjonell måte. De har levert i henhold til avtale både i forhold til tidslinje og kvalitet. Vi vil gjerne bruke Junior Consulting igjen, og anbefaler andre om å gjøre det samme.
Trude Helen Øvstetun, Benteler Aluminium Systems Norway

MOT

Vår 2015

Kundens utfordring

MOT driver et inspirasjonssenter for ungdom, MOT-Camp, på Lille Gråkallen i Trondheim. På grunn av alderen på anleggets bygningsmasse oppsto det behov for å bygge ny nettilkobling. MOT ønsket veiledning og prosjektering i forbindelse med dette.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hentet inn nødvendig informasjon for å prosjektere MOTs nettilknytning, og leveransen innebar beregninger av energi og effektbehov, planlegging av kabeltraseer og beregning av dimensjoner på det elektriske utstyret som kreves for installasjon. Videre veiledet JrC kunden i møter med nettansvarlig og entreprenører

Resultat

Innsamlet data og beregninger ble strukturert og overlevert til kunde i form av et anbudsdokument til bruk i dialog med entreprenører. Dette lot MOT vurdere ulike alternative løsninger opp mot hverandre for å kunne ta en endelig beslutning om hvordan situasjonen best kunne løses
Junior Consulting har gjort en formidabel jobb med å hente inn gammel dokumentasjon, skaffe oversikt over dagens nettilkobling, samt prosjektere to muligheter for ny tilkobling som gir grunnlag for bestilling fra entreprenører. De har vist stort engasjement rundt oppdraget og overholdt alle frister og avtaler. Alt arbeid som er levert er meget tilfredsstillende, og jeg kan absolutt anbefale deres tjenester
Magnus Bjørgan, MOT

Iraki Nutrition

Vinter 2015

Kundens utfordring

Iraki Nutrition ønsket økt synlighet gjennom tilstedeværelse på nett.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting designet og satt opp nettside som presenterer bedriften. Google Analytics benyttes for å gi bedriften rapporter om de besøkende. Et adminpanel tillater Iraki Nutrition å endre på nettsiden slik de selv ønsker.

Resultat

Iraki Nutrition får økt anerkjennelse og fler oppdrag. Hjemmesiden kan sees på irakinutrition.com.
Det jeg likte spesielt godt med Junior Consulting var at de tidlig forstod hvilket behov og ønsker jeg hadde for min nye nettside. De var svært enkle å forholde seg til og leverte det som var avtalt i innenfor de tidsrammene vi hadde satt. I tillegg til det leverte de langt over forventning og jeg var svært fornøyd med sluttresultatet. De hadde til og med lagt til noen små detaljer som ikke var en del av avtalen, men som ga nettsiden min det lille ekstra. Jeg kan anbefale Junior Consulting på det varmeste og kommer til å benytte meg av deres tjenester i lang tid fremover.
Juma Iraki, Daglig leder

Pensjon Pluss

Høst 2015

Kundens utfordring

Pensjon Pluss hadde 100% av sine salg gjennom fysiske kanaler, og ønsket en strategi for hvordan de kunne begynne å selge gjennom deres digitale kanaler.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting leverte en digital strategi med fokusområder og en konkret handlingsplan med prioriterte oppgaver. Grunnlaget i strategien ble hentet inn ved datainnsamling, alumninettverk og to workshops Junior Consulting planla og gjennomførte i samarbeid med ansatte fra Pensjon Pluss.

Resultat

Pensjon Pluss har gjennomført flere av tiltakene som ble anbefalt av Junior Consulting og har i ettertid fått skryt for sin digitale profil.
Vi er godt fornøyd med den jobben dere har gjort hittil og ser frem til å fortsette dialogen
Asbjørn Erdal, CEO Pensjon Pluss

A.T. Kearney

Vår 2014

Kundens utfordring

A.T Kearney hadde behov for innsamling og rapportering av data knyttet til consumer/retail.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hentet inn datamengder igjennom intervjuer og undersøkelser, og kategoriserte de på grunnlag av resultatene.

Resultat

Dataene ble levert og ble brukt som datagrunnlag for et Due-dilligence-prosjekt hos kunde.
Vi er veldig fornøyd med jobben Junior Consulting gjennomførte for oss. Innen en kort tidsramme leverte de et bra produkt, som var viktig for oss.
John Tore Aas, A.T. Kearney

Studentsamskipnaden i Trondheim

Høst 2012 - Vår 2013

Kundens utfordring

Studentskipnaden i Trondheim slet med lav lønnsomhet og dårlige tilbakemeldinger ved kafè- og kantinedriften på campus.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gav bistand til omstruktureringen av kafè- og kantinedriften, og satte opp workshops med teoretisk og praktisk opplæring til de ansatte. De innførte et metodeverk for innovasjonsprosessen, og sørget for å involvere hele organisasjonen i kompetansebyggingen.

Resultat

SiT mottok veiledning gjennom alle stegene i innovasjonsprosessen, inkludert opplæringen, og fikk tilført verdifull kompetanse og frigitt ressurser under omstruktureringsprosessen i organisasjonen.
Junior Consulting har på oppdrag fra SiT Kafe, tilført oss teoretisk og praktisk kompetanse når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av innovasjonsprosesser. De har også gitt SiT Kafe opplæring og tilgang til verktøy og metoder til senere bruk i innovasjonsarbeid. Konsulentene fra Junior Consulting organiserte arbeidet og ledet SiT Kafe gjennom flere innovasjonsworkshops på en engasjert og god måte.
Kjell Erik Ronæss, SiT Kafeadministrasjon

NTNU

Vår 2014

Kundens utfordring

Forskningsgruppe ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse hadde behov for innsamling og behandling av store datamengder knyttet til regnskap og nøkkeltall for norske industribedrifter.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting programmerte en algoritme som hentet ut all publisert informasjon på de aktuelle bedriftene og deres sektorer, og sorterte de automatisk på ulike emner.

Resultat

Dataene ble levert som avtalt, og på langt under estimert arbeidstid. Materialet har blitt brukt som datagrunnlag i tidsskriftpublikasjoner for forskningsgruppen.
Junior Consulting har hatt et oppdrag fra oss på NTNU, faggruppen Strategi og Ledelse ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), der de har hjulpet til med dataforberedelser og håndtering av databaser. De har håndtert oppdraget på en meget profesjonell og fleksibel måte. De har vært gode på pris, nyskapende, rask i levering og meget trivelige å omgås med. Vi vil gjerne bruke dem igjen og anbefaler dette også til andre.
Ekaterina Bjørnåli, IØT NTNU

Om oss

Ant. ansatte

Studium

Klassetrinn

Ant. kunder siste år

Junior Consulting

JrC er et rådgivningsselskap eid og drevet av studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. Vi tilbyr tjenester innen IT, strategi og analyse til konkurransedyktige priser.

Kompetansen vi tilbyr speiler den faglige bredden ved universitetet. Våre konsulenter er blant de dyktigste og mest engasjerte fra sine respektive studielinjer og har arbeidserfaring fra ledende industri- og rådgivningsselskaper gjennom internships.

Våre medarbeidere havner i et variert utvalg av veletablerte konsulenthus etter endt studie. Å la oss gjennomføre prosjekter før den tid kommer, vil kunne gi deg mer verdi pr. krone, og oss mer erfaring pr. semester.

Ta kontakt og la oss hjelpe deg

Jobbe hos oss?

Vi ser stadig etter flinke studenter som går i 2. til 4. klasse, med en interesse for karriere innen consulting. Du bør:

 • ha sterke faglige resultater
 • ha gode analytiske evner og være løsningsorientert
 • være komfortabel med omfattende kundekontakt
 • kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig
 • være initiativrik og ha pågangsmot
 • ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø hvor din individuelle påvirkningskraft er stor

Flinke folk fra alle studieretninger er ønsket.

Ta kontakt for å høre mer

Ansatte

Silje Arnøy
Partner


Silje tar fordypning i strategi ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU innen teknologiretningen Produktutvikling og produksjon. Hun har vært på utvekslingsopphold ved UC Irvine i California, et universitet rangert som et av de fremste i verden under 50 år. Gjennom internship i Capgemini Consulting har Silje erfaring fra konsulentarbeid innen bankbransjen. Ved siden av studiene har hun et stort engasjement innen idrett.

Silje har løpt 3000 m på under 10 minutter.
Silje Arnøy
Partner


Å få en forsmak på arbeidslivet og fungere som en reell aktør i næringslivet gir en ekstra gnist til å prestere over det som er forventet.
Peder Heien Langaard
Partner


Peder går siste året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og fordyper seg innen kunstig intelligens og finans. Han har vært innom både The Boston Consulting Group, Embriq, BEKK og EY de siste somrene og er spesielt opptatt av hvordan ny teknologi muliggjør strategi. Ved siden av skolen er han også en aktiv idrettsmann og har erfaring med teamarbeid og ledelse fra befalsskolen og verv i UKA-13.

Peder har en ekte sabel fra forsvaret, som han fikk tildelt etter å ha blitt beste befalselev. Den kan brukes til å forsvare vårt fedreland fra fiender og uåpnede flasker med bobler.
Peder Heien Langaard
Partner


Det er givende å se at man kan bruke erfaring fra studiene og internships til å skape verdi for næringslivet.
Jakob Graabak
Partner


Jakob går i fjerde klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han har jobbet med retail og marketing i McKinsey og utviklet digitale ekspertsystemer for Powel. Han har hatt verv i en rekke organisasjoner og har erfaringer fra politikken. Jakob har også startet egen bedrift som hjelpelærer i realfag. Han skal jobbe fast i McKinsey fra høsten 2018.

Jakob har sporadisk fotografisk hukommelse og kan blant annet den muslimske trosbekjennelsen på arabisk. Den leste han i i religionstimen i 2003. Han kan ikke arabisk for øvrig.
Jakob Graabak
Partner


Som trønder gleder det meg at vi kan bruke kunnskapen vår til å hjelpe det lokale næringslivet.
Anders Rønold
Partner


Anders har fullført tre år på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. Han har også vært på utveksling ved UCSD og Harvard University. Tidligere arbeidserfaring inkluderer analyseavdelingen i SEB og konsulent i Boston Consulting Group (BCG). Ved siden av studiene er han også studentassistent i matematikk ved NTNU.

Anders har vunnet NM-medalje som hockeykeeper i Vålerenga.
Anders Rønold
Partner


Gjennom svært dyktige og dedikerte medarbeidere, mange med erfaring fra ledende konsulentselskaper, er Junior Consulting unikt posisjonert for å skape merverdi overfor kundene våre.
Alexander Fosseidbråten
Daglig Leder


Alexander er på siste året i Industriell økonomi og teknologiledelse med fordypning i Datateknikk og Internasjonal Strategi. Han var på utveksling ved UC San Diego i USA, og ble der medlem av PI Kappa Alpha fraternitiet. Verv i studietiden inkluderer websjef og øko-/nestleder i Janus Linjeforening og bedriftskoordinator i UKA-15. Alexander jobber sitt andre år i JrC og har tidligere arbeidserfaring hos Los & Co, Opera Software, BEKK og Deloitte.

Etter påbegynt opptak i Forsvarets Flyveskole har Alexander ikke lov til å drikke Solo før han har tatt sin første solo flytur.
Alexander Fosseidbråten
Daglig Leder


For studenter som er interessert i konsulentbransjen, er studentkonsulentselskaper som Junior Consulting en av de beste måtene å skaffe seg erfaring og prestere godt i fast- og sommerjobb.
Astrid Irene Brænden
Konsulent


Til høsten begynner Astrid på sitt fjerde år ved profesjonsstudiet i psykologi, og hun er spesielt interessert i sosialpsykologi og samfunnspsykologi. Astrid har flere års arbeidserfaring både med salg og fra psykiatrien. Ved siden av studiene er hun engasjert i innovasjon og nyskaping, og har frivillig verv i Start NTNU.

Astrid har vært skuespiller og tekstforfatter ved to skolerevyer.
Astrid Irene Brænden
Konsulent
Celine Mysen
Konsulent


Til høsten begynner Celine sitt fjerde år på Marin Teknikk ved NTNU. Det fjerde året skal hun tilbringe i Nantes i Frankrike før hun kommer tilbake til Trondheim og avslutter sin master. I løpet av studietiden har Celine hatt flere verv, både i linjeforeningen og for IAESTE og UKA-15. Hun har også vært studentassistent i flere emner. Celine trives med å jobbe i team og liker utfordringer.

Celine har tidligere vært utøver på det norske landslaget i Kunstløp.
Celine Mysen
Konsulent
Eirik Auråen
Konsulent


Eirik begynner til høsten på tredje året på Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Han har valgt å spesialisere seg innenfor teknologiretningen Produkutvikling og Produksjon. Eirik innehar en stor arbeidskapasitet, og har en målrettet og strukturert arbeidsfilosofi. Ved siden av studiene har Eirik jobbet som Mentor i fagene matematikk og fysikk for ENT3R Trondheim. Han har også erfaring med teamarbeid og ledelse fra befalsskolen.

Eirik har tidligere vært aktiv langrennsløper, og har blant annet drevet sin egen skiskole både for voksne og barn i 4 år.
Eirik Auråen
Konsulent
Eivind Kristiansen
Konsulent


Eivind studerer Kommunikasjonsteknologi ved NTNU på fjerde året, og har valgt spesialiseringen informasjonssikkerhet. Han er engasjert i Abakus linjeforening og har sittet et år i Hovedstyret og som leder av Bedriftskomiteen. Sommeren 2016 jobbet han for BEKK, hvor han også jobber sommeren 2017. Eivind har erfaring som utvikler og prosjektleder.

Eivind har studert Utøvende klassisk fiolin på Musikkonservatoriet ved NTNU.
Eivind Kristiansen
Konsulent
Håkon Dahle
Konsulent


Håkon går i tredjeklasse på Bygg- og miljøteknikk, med spesialisering i konstruksjonsteknikk. Skoleåret 2016/2017 er han på utveksling ved UC Berkeley. Han holder og en bachelor i Matematiske fag, med spesialisering i statistikk. Utenom studiene har han vært med i UKA som bedriftskontakt, hatt sommerjobb ved det nye nasjonalmuseet i Oslo og gått på sommerskole ved London School of Economics.

Håkon var med på stykket "Den fjerde nattevakt" som ble satt opp på Den Norske Opera & Ballett.
Håkon Dahle
Konsulent
Jonatan Lund
Konsulent


Jonatan studerer Datateknologi på femte og siste året på NTNU, med spesialiseringen algoritmer og datamaskiner. Han interesserer seg for teknologi og bruker gjerne fritiden på å fikle med det nyeste rammeverket. Sommeren 2016 hadde Jonatan sommerjobb hos BEKK.

Jonatan har ved gjentatte anledninger falt ut av et fullt fungerende fly.
Jonatan Lund
Konsulent
Jørgen Sørgård Erdal
Konsulent


Jørgen går i femteklasse energi og miljø ved NTNU, med spesialisering innen elektrisk energiteknikk og smarte nett. Han gjennomførte fjerdeklasse som utveksling ved ETH Zürich, og har tidligere vært engasjert som økonomiansvarlig i Revolve NTNU, prosjektleder for ENT3R Trondheim og nestleder i POW Norge. Sommeren 2016 jobbet Jørgen i BearingPoint.

Jørgen er norgesmester i brusboks-satellitt fra Andøya Space Center
Jørgen Sørgård Erdal
Konsulent
Kristian Elset Bø
Konsulent


Kristian går sivilingeniør datateknologi ved NTNU og spesialiserer seg i kunstig intelligens. Gjennom et langt engasjement i studentorganisasjonen Start NTNU og flere deltidsjobber i oppstartsbedrifter har han en god oversikt over innovasjons- og startup miljøet i Trondheim og Oslo. Etter et år på utveksling i Australia er han klar for to flotte år til på NTNU.

I sommeren 2014 var Kristian med på å arrangere en konferanse for 50 toppstudenter fra hele verden på Stanford University, CA.
Kristian Elset Bø
Konsulent
Lasse Drevland
Konsulent


Lasse går fjerde året på Informatikk ved NTNU og spesialiserer seg innen kunstig intelligens. Tidligere har han engasjert seg i linjeforeningen Online og har sittet tre år i bedriftskomiteen, hvorav ett som nestleder. Sommeren 2016 tilbrakte han som konsulent hos Netlight consulting.

Lasse har flydd et passasjerfly med munnen.
Lasse Drevland
Konsulent
Magnus Myrmo Osberg
Konsulent


Magnus studerer datateknologi ved NTNU på andre året. Han er engasjert i bedriftskommitéen i Abakus linjeforening, hvor han har ansvaret for den store bedriftseksursjonen BedEx. Gjennom erfaring som BedExansvarlig, ITV, valgkommitéleder i HU og fasilitator I EiT har han mye erfaring innen teamarbeid, ledelse og gruppedynamikk i tillegg til programmering.

Magnus konkurrerte i Norgescup innen landeveissykling som junior og har også en 2. plass i maraton for M20-22
Magnus Myrmo Osberg
Konsulent
Markus Rauhut
Konsulent


Markus studerer Kommunikasjonsteknologi på NTNU, og går nå i fjerde klasse. De to første årene studerte han Datateknologi. Han har valgt studieretningen Nett og Tjenester og Informasjonssikkerhet som hovedprofil. Markus har vært aktiv i linjeforeningen Abakus, som leder av PR-komiteen og medlem av Hovedstyret. I tillegg til programmering, har han erfaring med design og layout. Sommeren 2016 jobbet Markus i BEKK Consulting, hvor han også skal være sommerstudent i 2017.

Markus har spilt tre ulike strengeinstrumenter i til sammen 12 år.
Markus Rauhut
Konsulent
Martin Hallén
Konsulent


Martin går fjerdeåret på Datateknologi ved NTNU, men spesialisering innenfor kunstig intelligens. Han er engasjert i studentfrivilligheten og har blant annet sittet som leder av studentforeningen Abakus.

For øyeblikket er Martin i Sveits på utveksling, rett og slett fordi han er glad i fjell.
Martin Hallén
Konsulent
Mina Taarneby Gotteberg
Konsulent


Mina går sjette året på profesjonsstudiet i psykologi og er spesielt interessert i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har flere års arbeidserfaring fra psykiatrien og som veileder. Mina har vært styremedlem og sekretær i Trøndelag Personalforum.

Helt siden Mina var 15 år har hun jobbet som danselærer ved siden av studiene.
Mina Taarneby Gotteberg
Konsulent
Morten Bujordet
Konsulent


Morten studerer datateknologi ved NTNU på andre året. Han er engasjert i linjeforeningen Abakus, hvor han for tiden sitter i Hovedstyret som leder for PR-komtéen. Morten er glad i å programmere. Dessuten har han også et skarp øye for design.

Morten er ikke bare glad i å orientere seg i de siste trendene innen IT, men han har også orientert seg til gull i NM-juniorstafett.
Morten Bujordet
Konsulent
Ole Andreas Hansen
Konsulent


Ole Andreas går i fjerde klasse på sivilingeniørstudiet Kommunikasjonsteknologi ved NTNU og er for tiden på utveksling i Frankrike. Han har tidligere jobbet for Komplett Group samt gründererfaring fra nettbutikken INDIVIDU.NO. Sommeren 2017 finner du han som summer intern i Itera Technology. Ole Andreas har god erfaring med å jobbe i utviklingsteam og testing.

Ole Andreas har et NM gull i Badminton for lag.
Ole Andreas Hansen
Konsulent
Oleiv Mæhle Grimsrud
Konsulent


Oleiv begynner i femte klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og fordyper seg innenfor kunstig intelligens, innovasjon og entreprenørskap. Han har tidligere vært innom Making Waves, og sommeren 2016 jobber han for Genus Professional Services. Han har hatt verv i flere ulike organisasjoner i Trondheim, deriblant NTNU, Studentersamfundet, UKA, Velferdstinget og linjeforeningen på studiet.

I motsetning til Kiwi-Bob, som etter definisjonen av ordet er en amatør i sitt virke, har Oleiv jobbet som profesjonell datojeger.
Oleiv Mæhle Grimsrud
Konsulent
Sondre Kongsgård
Konsulent


Sondre studerer Nanoteknologi ved NTNU. Han liker å sette seg inn i førstegangsoppgaver, hvor løsningene ikke er åpenbare og man må være kreativ. Ved siden av studiene har han flere verv i frivillige organisasjoner, og sommeren 2015 tilbringer han i Powel.

Sondre representerte Norge i International Chemistry Olympiad 2012 i Washington DC.
Sondre Kongsgård
Konsulent
Stian Dysthe
Konsulent


Stian går fjerdeåret på Informatikk ved NTNU, med spesialiseringen Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Han er interessert i front-end webutvikling og bruker gjerne fritiden sin på å sette seg inn i ny teknologi. Stian har tidligere hatt verv i linjeforeningen Online og skal tilbringe sommeren 2017 hos ITverket.

Stian har fagbrev som industrimekaniker.
Stian Dysthe
Konsulent
Thor Martin Abrahamsen
Konsulent


Thor Martin studerer Datateknologi ved NTNU, med Databaser og søk som spesialisering. Han er engasjert i linjeforening og studentpolitikk og ledet i 2014/2015 Studentrådet IME. Thor Martin har interesse for moderne web- og app-utvikling og sommeren 2016 jobbet han for Itera.

Thor Martin jobbet et år for Kongefamilien.
Thor Martin Abrahamsen
Konsulent
Torjus Halden
Konsulent


Torjus går i tredje klasse på Marin Teknologi ved NTNU. Han har erfaring innen operativ ledelse fra Hærens Befalsskole, og hadde sommeren 2016 et internship hos Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. Verv i studietiden inkluderer blant annet innovasjon og entreprenørskap i Start NTNU, samt Skipsfartskonferansen i Trondheim, som han er leder for.

Torjus er født i Riyadh i Saudi Arabia. Der ble han som liten forsøkt kjøpt for et skap med gullbarrer. Torjus er glad for at den transaksjonen aldri ble noe av.
Torjus Halden
Konsulent
Trym Ole Nilsen
Konsulent


Trym går fjerde året på Datateknologi ved NTNU. Han har valgt studieretningen Databaser og Søk, og jobber ved siden av studiene mye med webutvikling. Trym er også med i flere frivillige verv, han har vært en del av hovedstyret i Abakus og satt som leder av fagkomiteen.

Trym lager fantastisk italiensk pizza og har derfor noe å falle tilbake på dersom IT-boblen skulle sprekke.
Trym Ole Nilsen
Konsulent
Vilde Haslund
Konsulent


Vilde begynner denne høsten på sitt siste år ved industriell kjemi og bioteknologi, med spesialisering i materialkjemi. I løpet av studietiden har hun hatt ulike verv i linjeforeningen, jobbet som studentassistent i flere fag og med realfagstrening for videregående elever. Hun har tidligere hatt et internship i Hydro og McKinsey, og høsten 2016 er hun intern hos Qvartz.

Før Vilde siktet seg inn mot konsulentyrket jobbet hun en sommer som rakettforsker.
Vilde Haslund
Konsulent

Alumni

Våre ansatte har etter tiden i Junior startet i en rekke spennende selskaper. Junior Consulting drar stor nytte av alumninettverket sitt og bruker det aktivt.

Junior Consulting AS

Tordenskioldsgate 15
7012 Trondheim
Orgnr.: 998354730